Arbetar för en fredligare värld

Debattartiklar

Publicerad 2009-05-25

Därför innebär vapenexporten en målkonflikt för den feministiska utrikespolitiken

Utrikesminister Margot Wallström anser inte att den svenska vapenexporten innebär en målkonflikt för den feministiska utrikespolitiken. Många med oss blev förvånade när utrikesministern den 20 april i en artikel i SvD motsatte sig att det skulle finnas en problematisk koppling mellan att sälja vapen till länder som grovt kränker mänskliga rättigheter och att jobba för ökad jämställdhet. 

"Vi står i alla lägen upp för fredliga lösningar"

Kriget i Syrien har pågått i mer än sju år och de civila utsätts för ofattbara övergrepp. Att kemiska vapen kan ha använts är oacceptabelt. Det är dock inte mot krigets vidrighet som Gunnar Hökmark riktar sin ilska, utan mot Svenska Freds och den svenska fredsrörelsen.

Stoppa autonoma dödliga vapensystem i tid

Artificiell intelligens sänker tröskeln för att starta krig och kan döda effektivare än någon människa. Därför måste regeringen agera i tid och vara med i det internationella arbetet för att förbjuda dödliga autonoma vapensystem.

Politisk vilja avgör om vapenexport till diktaturer stoppas

Den 28 februari ska förslaget om ett skärpt regelverk för svensk vapenexport klubbas i riksdagen. ”Äntligen!” utbrister många av oss som följt den senaste tidens rapportering om tillstånd för krigsmaterielexport till såväl Förenade Arabemiraten, Saudiarabien som Filippinerna. Men betyder ett skärpt regelverk att vi verkligen får ett slut på vapenexporten till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter?

Kärnvapen borde ha en självklar plats på Rikskonferensen

Hotet från kärnvapen och den unika möjligheten att förbjuda dem är en av de viktigaste säkerhetspolitiska frågorna just nu. Men ämnet har lämnats utanför årets rikskonferens i Sälen, trots att temat är ”världens säkerhet och människors trygghet”.

Destruktiva normer styr synen på säkerhet

På söndag intar Sveriges säkerhetspolitiska elit återigen Högfjällshotellet i Sälen. Folk och försvars rikskonferens beskrivs av arrangören som ”Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap”. Men den självklara utgångspunkten - mänsklig säkerhet - saknas på dagordningen.

Ohederlig säkerhetspolitisk debatt – ett hot mot demokratin

I den svenska debatten om säkerhetspolitik möts vi i fredsrörelsen allt oftare av personangrepp och grundlösa anklagelser. Försvarsministern med flera använder en retorik där traditionellt kvinnliga egenskaper tillskrivs civilsamhället för att förminska det, skriver Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds, på Biståndsdebatten.se

Ska vi lära våra barn att våld är lösningen?

Den här veckan inleds militärövningen Aurora 17. I den debatt som föregått militärövningen har så gott som alla röster som manar till avspänning misstänkliggjorts och förminskats. Att på ett respektfullt och sakligt sätt diskutera hur vi bäst bygger säkerhet blir allt svårare. Men det öppna samtalet är en oerhört viktig del av vår demokrati.

Vår säkerhet kan inte bygga på hotet från kärnvapen

När Sverige skulle rösta om att underteckna värdlandsavtalet med Nato var vi många som reagerade mot vad som inte fanns formulerat i avtalet. Vi menade att garantier saknades för att kärnvapen inte skulle föras in på svensk mark och att avtalet ökade risken för att sådan införsel på sikt skulle tillåtas. Vi krävde en lag mot att föra in kärnvapen i Sverige.

Förbud mot kärnvapen enda vägen framåt

72 år har gått sedan de två japanska städerna Hiroshima och Nagasaki ödelades av USA:s atombomber. Världen svor på att det aldrig skulle ske igen. Som en absurd påminnelse om att det enda vi lärt av historien är att vi ingenting lärt av den, sammanföll högtidlighållandet med att Nordkoreas diktator Kim Jong-Un hotade med att använda kärnvapen. Varpå USA:s president Donald Trump svarade med att han ska möta alla kommande hot med ”eld och raseri.”

Prenumerera på innehåll