Nyhet!!

Global kampanj mot investeringar i klustervapenindustrin startar 29 oktober 2009. Läs mer via kampanjsidan:
www.stopexplosiveinvestments.org

Läs internationell rapport om investeringar i klustervapenföretag (pdf)Fredsarbete ger resultat!

Vid en officiell ceremoni i Oslo den 3 december 2008 skrev nära hundra länder, inklusive Sverige, under en konvention som förbjuder klustervapen. Konventionen kommer att träda i kraft sex månader efter att minst 30 länder dessutom har ratificerat den.

Tack för engagemanget!

Det svenska nätverket mot klustervapen vill tacka alla som engagerat sig och som därigenom har bidragit till att förbjuda klustervapen. 13.550 personer har ställt sig bakom det svenska uppropet mot klustervapen som har överlämnats till Sveriges regering. Uppropet är nu avslutat.

Vi fortsätter arbetet!

Även om konventionen mot klustervapen nu är antagen finns fortfarande flera länder som ännu inte deklarerat att man stödjer förbudet. Däribland ingår länder som Ryssland, USA och Finland.

Nu fortsätter vi vårt arbete för att så många länder som möjligt ska skriva under konventionen, att den ratificeras snarast möjligt samt att den därpå implementeras på ett korrekt sätt. 

Vi förväntar oss att Sverige skyndsamt ratificerar konventionen och skrotar det svenska klustervapnet, Bombkapsel 90.

Du är välkommen att engagera dig inom respektive organisation för en värld utan klustervapen.

Det svenska nätverket mot klustervapen:
Amnesty
Diakonia
Kristna Fredsrörelsen
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
Olof Palme Internationella Center
PeaceQuest
Svenska Afghanistankommittén
Svenska FN-förbundet
Svenska kyrkan
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska Röda Korset
Sveriges Kristna RådMåndag den 12 maj 2008 invaderades Sergels torg av 98 rödklädda och två gulklädda personer. Genom manifestationen illustrerade nätverket mot klustervapen att 98 procent av offren för klustervapen är civila.

Bakgrund

Klustervapen utgör ett stort humanitärt problem.
När ett klustervapen exploderar sprids mängder av mindre sprängladdningar över ett så stort område att det i praktiken är omöjligt att undvika civila offer. Oexploderad klusterammunition som ligger kvar på marken skadar och dödar civilbefolkningen också långt efter att ett krig tagit slut.

Klustervapen har använts i en mängd krig i världen.
Afghanistan, Irak, Libanon och Tjetjenien är exempel på krig där klustervapen har använts. 98 procent av de människor som dött eller skadats av klustervapen beräknas ha varit civila, och ca 40 procent av de drabbade är barn.

Dags för ett internationellt förbud.
På initiativ av den norska regeringen hölls i februari 2007 en internationell regeringskonferens i Oslo om klustervapen. Konferensen blev startskottet för en internationell process som syftar till ett internationellt förbud av klustervapen. 

Fredsarbete ger resultat.
Vid en regeringskonferens i Dublin den 30 maj 2008 enades 107 länder om texten till en konvention mot klustervapen. Konventionen undertecknades i Oslo den 3 december 2008 av nära hundra länder, däribland Sverige. För att bli juridiskt bindande måste nu minst 30 länder ratificera konventionen.

Mer information

Cluster Munition Coalition – Det internationella nätverket mot klustervapen
Convention on Cluster Munitions – Om Osloprocessen och konventionen mot klustervapen
UN and Disarmament - FN och klustervapen

 

Se en film om klustervapen

Klustervapen orsakar dödsfall och stort lidande bland civila, oskyldiga människor år efter år och barn är främst drabbade.