Arbetar för en fredligare värld

Vägskyltar med orden "War" och "Peace".

Konflikthantering

Delar av världen präglas av djupgående och komplicerade konflikter, som ofta leder till krig och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Svenska Freds arbetar för att främja ett ökat internationellt engagemang i konfliktförebyggande och konfliktlösning. I första hand måste målet vara att på ett tidigt stadium förebygga att konflikter leder till våld och krig, genom till exempel medling, nedrustning, stöd till demokratiutveckling, internationella observatörer och ekonomiskt bistånd.

******

Fredsagenda 2014

Satsningen ”Fredsagenda 2014” vill få till en tyngdpunktsförskjutning, från militär krishantering till civilt arbete med förebyggande av våld och väpnad konflikt samt fredsbyggande som huvudkomponenter i en aktiv svensk fredspolitik.

Kampanjen är en del av Partnerskap 2014:s arbete, och Svenska Freds är en av de organisationer som deltar i samarbetet och kampanjen. Läs mer om Fredsagenda 2014 här.

******

I Peace Monitor-rapporterna lyfte Svenska Freds fram positiva och framgångsrika exempel på lokalt fredsarbete, fredsinitiativ, fredsavtal och fredsprojekt runt om i världen. Det traditionella sättet att rapportera om konflikter tenderar att fokusera på krig och grymheter snarare än på de fredsansträngningar som görs. Det finns många goda exempel på lyckade fredsinitiativ, speciellt på gräsrotsnivå, som behöver mer uppmärksamhet.

 

******

Early warning -logga

Det har ofta och länge talats om behovet av att tidigt varna för konflikter som är på väg att utvecklas till väpnade strider. Svenska Freds publicerade under hösten 2011 artiklar och en rapport på temat Early Warning med exempel på potentiella eskalerande konflikter i världen. Läs mer om Early Warning här.

******

 

Intressegruppen KIV - konflikthantering och ickevåld

Inom Svenska Freds finns intressegruppen "KIV – konflikthantering och ickevåld" som är öppen för alla som är intresserade av konflikthantering på mellanmänsklig nivå. Läs mer om gruppen på deras egen webbsida