Arbetar för en fredligare värld

Lagar & riktlinjer för vapenexport

Sverige

Nedanstående lagar och riktlinjer gäller specifikt för svensk vapenexport.

Lag om krigsmateriel (extern länk)

Förordning om krigsmateriel (extern länk)

Regeringens riktlinjer för krigsmaterielexport

Förordning med instruktion för inspektionen för strategiska produkter (extern länk)

 

EU & internationellt

Nedanstående dokument reglerar EU-ländernas vapenhandel/innehåller förslag eller principer för reglering av vapenhandeln i ett internationellt perspektiv.

Arms Trade Treaty (extern länk)
Under 2014 trädde det första internationella vapenhandelsavtalet i kraft med minimiregler för alla ratificerande stater. Sverige kommer då lyda under detta avtal.

EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport (pdf)
Not: EU:s uppförandekod för vapenexport ersattes den 8 december 2008 med en så kallad "Gemensam ståndpunkt", dvs juridiskt bindande gemensamma regler.

Användarguide för EU:s gemensamma ståndpunt om vapenexport (pdf)
En vägledning för att uttolka den gemensamma ståndpunkten.

EU-direktiv om vapenhandel inom EU (pdf)
Detta direktiv reglerar handeln av krigsmateriel mellan EU-länderna

 

Övrigt

Rusta för fred - Morgondagens riktlinjer för vapenexport

Svenska Freds rapport med 30 förslag för morgondagens svenska regelverk för vapenexporten. Publicerad 2005.

Good conduct?
NGO-rapport från 2008, med förslag inför framtida regelverk, med anledning av att det då var tio år sedan EU:s uppförandekod för vapenexport antogs.

Förordning med instruktion för försvarsexportmyndigheten (extern länk)

EU:s gemensamma ståndpunkt avseende vapenförmedling (pdf)
EU-regler från 2003 som kontrollerar vapenmäklare, s.k. "brokers". 

EU-USA deklaration om staters ansvar vid vapenexport (pdf)
En politisk deklaration från december 2000.

FN:s handlingsprogram för kontroll av lätta vapen (pdf)
Politiskt bindande FN-dokument från 2001 för kontroll av handeln med s.k. lätta vapen.

Publicerad 2011-10-27