Arbetar för en fredligare värld

Människor bildar ett stort fredsmärke.

Om oss

Svenska Freds

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris.

Svenska Freds har omkring 7 000 medlemmar. Vi är Sveriges största och världens äldsta fredsförening.

Engagemang ger resultat

 • Svenska Freds bildade opinion mot och bidrog till att stoppa ett krig mellan Norge och Sverige, vid unionsupplösningen 1905.
 • Svenska Freds krävde och fick igenom rätten till vapenfri tjänst som ett alternativ till militärtjänst på 1920-talet.
 • Svenska Freds var med och stoppade militärens försök att skaffa kärnvapen under 1950- och 1960-talet.
 • Svenska Freds avslöjade i mitten av 1980-talet Bofors systematiska vapensmuggling, vilket ledde till att antalet köpare reducerades med en tredjedel.
 • Svenska Freds tog initiativ till den svenska kampanjen mot minor. Vårt arbete bidrog till att Sverige avskaffade personminor i sin krigsmakt 1996. 
 • Svenska Freds startade den svenska kampanjen mot klustervapen. Efter hårt påverkansarbete ändrade svenska regeringen inställning och skrev 2008 under ett avtal som förbjuder klustervapen. 
   
 • Svenska Freds har verkat mot det långtgående militära samarbetsavtalet med Saudiarabien sedan det ingicks i november 2005. I mars 2015 blev det klart att regeringen säger upp avtalet.
 • Svenska Freds kampanj för ett demokratikriterium och mot vapenexport till diktaturer nådde en delseger när riksdagen 2011 beslutade att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Ett år senare sattes en utredning igång med målet att skärpa riktlinjerna. Kex, krigsmaterielexportutredningen, blev klar den 26 juni 2015. Svenska Freds kommentar till utredningen hittar du bland annat här. Se även Svenska Freds i media för den aktuella dagen.
   
 • Svenska Freds verkade i det internationella nätverket Control Arms för ett internationellt vapenhandelsavtal. Den 2 april 2013 antog FN:s generalförsamling Arms Trade Treaty (ATT) som är det första internationella avtalet som reglerar handel med konventionella vapen. Det trädde i kraft på julafton 2014 då 50 stater ratificerat avtalet.

Nobels fredspris

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har varit en del av Nobels Fredspris vid fyra tillfällen i historien:

 • 1908 när en av Svenska Freds grundare KP Arnoldson fick priset.
 • 1910 när International Peace Bureau fick priset, en organisation som Svenska Freds var drivande vid bildandet av.
 • 1997 när den internationella kampanjen mot personminor (ICBL) fick priset, där Svenska Freds var den organisation som initierade och ledde kampanjen i Sverige.
 • 2017 när den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som Svenska Freds är den del av, fick Nobels fredspris.

Bli medlem

Du kan vara aktiv eller stödjande medlem. Vi ordnar möten, kurser, resor, aktioner och brevkampanjer till beslutsfattare. Du kan bli aktiv i, eller själv starta en lokalförening eller intressegrupp. Som medlem eller månadsgivare får du dessutom fredstidningen PAX fyra gånger per år. Fyll i formuläret här så skickar vi medlemsinformation och en talong till dig.

Läs om hur du kan engagera dig i Svenska Freds

Publicerad 2009-05-25