Arbetar för en fredligare värld

Pressmeddelanden

Publicerad 2009-05-25

Nyheter

Mattias Göransson får Eldh-Ekblads fredspris

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett journalisten och författaren Mattias Göransson  till mottagare av Eldh-Ekblads fredspris, föreningens förnämsta utmärkelse. Han får priset för att han med boken “Björnen kommer” synliggjort nationella vanföreställningar men också öppnat upp för ett mer sansat samtal om försvars- och säkerhetspolitik.

Agnes Hellström omvald som Svenska Freds ordförande

Författaren och journalisten Agnes Hellström valdes i dag om som ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen på föreningens 135-årskongress i Sundbyberg.

Aktion påminner politikerna om deras ställningstaganden inför beslut om vapenexport

Den 28 februari  debatterade och fattade riksdagen beslut om ett nytt regelverk för svensk vapenexport. I samband med debatten genomförde Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, tillsammans med Diakonia, Amnesty och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Kristna Fredsrörelsen en aktion utanför riksdagen för att påminna politikerna om varför de fattade beslut om att skärpa vapenexporten.

Aktion påminner politikerna om deras ställningstaganden inför beslut om vapenexport

I dag debatterar och fattar riksdagen beslut om ett nytt regelverk för svensk vapenexport. I samband med debatten kommer Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, tillsammans med Diakonia, Amnesty och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Kristna Fredsrörelsen att genomföra en aktion utanför riksdagen för att påminna politikerna om varför de fattade beslut om att skärpa vapenexporten. Aktionen börjar kl 9.00 vid Mynttorget.

Sverige fortsätter exportera vapen till diktaturer

I dag presenterar myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) statistik över Sveriges export av krigsmateriel under 2017. Statistiken visar att vapenexporten fortsätter att öka. Under 2017 beviljades krigsmaterielexport till ett flertal icke-demokratiska länder och till länder som kränker mänskliga rättigheter, bland annat Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Filippinerna, Thailand, Indonesien, Turkiet och Pakistan.  

Svenska Freds polisanmäler Saab för mutbrott

Svenska Freds har i dag polisanmält Saab för mutbrott och undanhållande av bevis i samband med försäljningen av Jas Gripen till Sydafrika. Orsak till polisanmälan är ny bevisning, publicerad av Svenska Dagbladet och TV4 i år. Bevismaterialen som framkommit är avtal som Saab tecknat med tidigare korruptionsanklagade Fana Hlongwane och Moses Mayekiso, bland annat ett förlikningsavtal från 2015 mellan Saab och Meyekiso om utbetalningar på 600 000 kronor. 

Inget absolut förbud mot vapenexport till diktaturer

I dag kom regeringens proposition om nytt regelverk för den svenska vapenexporten. Det är bra att ett nytt regelverk äntligen kommer på plats och att de stora riskerna med vapenexport till ickedemokratier erkänns, någonting som Svenska Freds arbetat för sedan 1990-talet. Men skrivningarna är dessvärre för vaga för att garantera att diktaturer och länder med grava demokratiska brister inte får köpa svensk krigsmateriel.

Vad som vid första anblicken kan se ut som ett skarpt förslag försvagas av en rad kryphål. Sedan riksdagens beslut 2011  om att skärpa regelverket för svensk vapenexport har krigsmateriel exporterats till ickedemokratier för mer än 20 miljarder kronor. Den skrivning som riksdagen ska fatta beslut om är öppen för tolkning. Nu är det upp till bevis för riksdag och regering att visa att de menar allvar med skärpningen.

Vi är lyckliga och stolta - Nobels fredspris till kamp för kärnvapenförbud

Nobels fredspris 2017 tilldelas International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, som representerar över 400 civilsamhällesorganisationer i 100 länder. Svenska Freds är en av dessa.

Afrah Nasser får Eldh-Ekblads fredspris

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett skribenten, bloggaren och föreläsaren Afrah Nasser till mottagare av Eldh-Ekblads fredspris, föreningens förnämsta utmärkelse. Priset delas årligen ut till den som under den föregående treårsperioden verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet eller upprustning.

Inget förbud mot vapenexport till diktaturer trots demokratikriterium

I dag meddelar regeringen att ett förslag på ny krigsmateriellagstiftning ska överlämnas till lagrådet på torsdag. För sex år sedan fattade riksdagen beslut om att skärpa regelverket för vapenexport till diktaturer. Regeringen föreslår att demokratisk status ska utgöra ett centralt villkor och att allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status utgör hinder för beviljande av tillstånd. Formuleringarna är alltför vaga och riskerar att inte stoppa vapenexporten till diktaturer och icke-demokratier. 

Prenumerera på innehåll