Arbetar för en fredligare värld

Våra frågor

Publicerad 2009-05-25
Stoppa vapenexporten

Vapenhandeln är en viktig drivkraft bakom militära upprustningar och bidrar till väpnade konflikter. Svenska Freds arbetar för att vapenhandeln ska avvecklas.

En kvinna sätter fast blommor på soldaters sköldar.

Utveckling av demokrati är ett viktigt steg i riktning mot en fredligare värld. Svenska Freds samarbetar med organisationer i Ryssland, Ukraina och Moldavien.

Vägskyltar med orden "War" och "Peace".

Krig kan alltid förhindras om omvärlden agerar i tid. Svenska Freds arbetar för att aktiv fredlig konfliktlösning ska ersätta dagens militära rustningar.

Knutet gevär

Svenska Freds anser att det traditionella invasionsförsvaret måste ersättas med ett vidgat säkerhetsbegrepp som sätter mänsklig säkerhet i första rummet.

Minröjare

Svenska Freds har länge arbetat för ett förbud av personminor och klustervapen, och bevakar nu och sprider information om dessa vapen.

Kärnvapenexplosion

Svenska Freds kräver stopp för all utveckling och testning av nya kärnvapen och att spridning förhindras. Kärnvapenmakterna måste snarast börja avveckla sina kärnvapen.

Afghanska kvinnor sitter i grupper utomhus.

Svenska Freds har samarbetat med fredsorganisationen CPAU i Afghanistan.

Svenska Freds samarbetar med freds- och demokratirörelsen i Burma/Myanmar.

Utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter är ett viktigt steg för ökad fred mellan stater och grupper runt om i världen.