Arbetar för en fredligare värld

På riktigt? Text och bild på tennsoldater med vapen.

Värnplikten återaktiverad - så gör du om du inte vill bära vapen

Har du eller någon närstående fått brev från rekryteringsmyndigheten med uppmaningen att fylla i mönstringsunderlag? Det beror på att värnplikten i Sverige har återaktiverats.

Ungefär 100 000 unga får ett brev där de uppmanas att svara på obligatoriska frågor. Bland dessa ska 6 000 kallas till mönstring och 4 000 av dem senare göra värnplikt. 

Allt fler unga och anhöriga har kontaktat Svenska Freds med frågor om den återaktiverade värnplikten. Svenska Freds bidrog till att vapenfri tjänst infördes på 1920-talet. Vi har tidigare hjälpt vapenvägrare genom telefonrådgivning och ekonomiskt stöd. I och med att värnplikten återaktiverats har vi beslutat att återuppta vårt stöd till dem som har frågor och funderingar. På vår hemsida besvarar vi de vanligaste frågorna som vi fått och inom kort hoppas vi även kunna öppna vår jourlinje för rådgivning. 

Beslutet att återinföra värnplikten fattades i mars 2017 av den sittande socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen. Beslutet motiverades med att det säkerhetspolitiska läget ansågs försämrat och att Försvarsmakten inte lyckats rekrytera tillräckligt många frivilliga. 

I praktiken innebär beslutet att militär grundutbildning inte längre är frivilligt. Ungdomar födda 1999 och 2000 är de första som berörs av den återaktiverade lagen. Antalet unga som ska tas ut till värnplikten är till en början 4 000 per år, men kommer successivt att öka till 8000 per år 2022-2025. 

Undrar du vad lagen om värnplikt innebär för dig? Vill ha stöd i argumentationen när du fyller i underlaget? Du hittar svaren på de vanligaste frågorna här: 

>> Frågor och svar om värnplikt

Det finns alltid alternativ till militära medel. Stöd oss i vårt arbete för en fredligare framtid.

>> Ge en gåva

Läs mer om vad Svenska Freds tycker om att värnplikten återaktiverats här: 

>> Remissvar: Ingen ska tvingas ta till vapen

Publicerad 2018-03-28